Algemene & voorwaarden

OVERZICHT

Deze website/toepassing wordt beheerd door sdhguy team. In de gehele website/toepassing verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar sdhguy team. sdhguy biedt deze website/toepassing, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("VOORWAARDEN", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze VOORWAARDEN zijn op alle gebruikers van de plaats van toepassing, met inbegrip van zonder beperking gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars, en/of medewerkers van inhoud zijn.

Gelieve te lezen zorgvuldig deze VOORWAARDEN alvorens onze website/toepassing te openen of te gebruiken. Door tot om het even welk deel van de plaats toegang te hebben of te gebruiken, gaat u ermee akkoord om door deze VOORWAARDEN worden gebonden. Als u niet met alle voorwaarden van deze overeenkomst akkoord gaat, dan kunt u niet tot de website/toepassing toegang hebben of om het even welke diensten gebruiken. Als deze VOORWAARDEN worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze VOORWAARDEN.

Alle nieuwe eigenschappen of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd zullen ook aan de VOORWAARDEN onderworpen zijn. U kunt de meest recente versie van de VOORWAARDEN op elk ogenblik op deze pagina herzien. Wij be*houden ons het recht voor om om het even welk deel van deze VOORWAARDEN bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en/of veranderingen aan onze website/toepassing te posten. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website/toepassing na het posten van wijzigingen vormt de aanvaarding van deze wijzigingen.

ARTIKEL 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze VOORWAARDEN, mag u onze producten niet gebruiken voor onwettige of onbevoegde doeleinden en mag u bij het gebruik van de service geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website/applicatie via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of de inhoud ervan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website/applicatie. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden weergegeven zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleuren op uw computermonitor nauwkeurig worden weergegeven.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden te beperken van producten of diensten die we aanbieden. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment met een product te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om je account- en andere gegevens, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Bekijk voor meer informatie ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover wij geen controle uitoefenen, noch enige zeggenschap of inbreng hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leverancier(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website/applicatie (waaronder de release van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze VOORWAARDEN.

SECTIE 8 - KOPPELINGEN NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

De verbindingen van derden op deze plaats kunnen u naar websites van derden leiden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen' genoemd), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde en zonder beperkingen opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij in onze enige discretie bepalen onwettig, aanvallend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anders verwerpelijk zijn of het intellectuele bezit van om het even welke partij of deze VOORWAARDEN schenden.

U gaat ermee akkoord dat uw commentaar geen enkel recht van een derde partij zal schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of merkgebonden recht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website/toepassing kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Service of op een gerelateerde website/applicatie onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Service of op een gerelateerde website/applicatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website/applicatie wordt toegepast, dient te worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website/applicatie is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de VOORWAARDEN, is het u verboden om de site of zijn inhoud te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen te verzoeken om onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) internationale of Britse verordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of de werking van de Service of een gerelateerde website/applicatie, andere websites of het internet beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website/applicatie, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of enige gerelateerde website/applicatie te beëindigen wegens het schenden van enig verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, serviceproviders of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, gegevensverlies, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enig product verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze VOORWAARDEN of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat om het even welke bepaling van deze VOORWAARDEN onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt bepaald, zal dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn in de ruimste mate die door toepasselijke wet wordt toegestaan, en het onuitvoerbare gedeelte zal worden geacht om van deze VOORWAARDEN worden gescheiden, zal dergelijke bepaling de geldigheid en de uitvoerbaarheid van om het even welke andere resterende bepalingen niet beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan zullen de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden overleven.

Deze VOORWAARDEN zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze VOORWAARDEN op elk ogenblik beëindigen door ons op de hoogte te brengen dat u niet meer onze Diensten wenst te gebruiken, of wanneer u ophoudt gebruikend onze plaats.

Als in ons enige oordeel u er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u er niet in geslaagd bent, om aan om het even welke termijn of bepaling van deze VOORWAARDEN te voldoen, kunnen wij ook deze overeenkomst op elk ogenblik zonder bericht beëindigen en u zult aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging blijven; en/of dienovereenkomstig kan u toegang tot onze Diensten (of om het even welk deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om om het even welk recht of bepaling van deze VOORWAARDEN uit te oefenen of af te dwingen zal geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling vormen.

Deze VOORWAARDEN en om het even welk beleid of werkende regels die door ons op deze plaats of met betrekking tot de Dienst worden gepost vormen de volledige overeenkomst en de overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, vervangen om het even welke vroegere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling of geschreven, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, om het even welke vroegere versies van de VOORWAARDEN).

Om het even welke dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze VOORWAARDEN zullen niet tegen de opstellende partij worden geïnterpreteerd.

SECTIE 18 - HEERSENDE WET

Deze VOORWAARDEN en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van HK.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de VOORWAARDEN op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij be*houden ons het recht voor, bij onze enige discretie, om om het even welk deel van deze VOORWAARDEN bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en veranderingen aan onze website/toepassing te posten. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website/toepassing regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortdurend gebruik van of toegang tot onze website/toepassing of de Dienst na het posten van om het even welke veranderingen in deze VOORWAARDEN vormt goedkeuring van die veranderingen.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Als u nog vragen of zorgen hebt, kunt u contact met ons opnemen via ons Supportcentrum